[ Català - Castellano - English ]
AVÍS LEGAL I DADES D'EMPRESA

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

* Titular: Canals & Munné
* Adreça: Plaça Pau Casals, nº6 08770 Sant Sadurní d’Anoia-Barcelona
* Contacte: info@canalsimunne.com
* Telèfon: 938913327
* Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona; Foli nº 143, volum nº 25367, Full nº 88142, Inscripció 4ª
* NIF: B-58.169.731

Dades de les oficines de l'empresa:

* Adreça: Ctra. de Sant Sadurní a Vilafranca km.0.5 08770 Sant Sadurní d’Anoia- Barcelona
* Contacte: info@canalsimunne.com
* Telèfon: 938910318


OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d'ara “el Portal”) que la companyia Canals & Munné amb domicili a Plaça Pau Casals, nº6 de Sant Sadurní d’Anoia posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per Canals & Munné en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL


UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS.

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Canals & Munné, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

Canals & Munné no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.


PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Canals & Munné avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Canals & Munné en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de Canals & Munné. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: ctra. de Sant Sadurní a Vilafranca, km. 0.5- 08770 Sant Sadurní d’Anoia- Barcelona.


LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, Canals & Munné i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Segueix-nos a: Facebook +34 618 799 229
Cava Vella (Restaurant): Plaça Pau Casals, 6 08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Cava Nova (Visites): Ctra. de Sant Sadurní a Vilafranca, Km 0,5 08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
GPS X: 41.419735 Y: 1.778241 Z: 166
Tel. +34 93 891 03 18 / Fax +34 93 891 19 45 / info@canalsimunne.com
Veure cistella compra